vineri, 29 martie 2013

Imnul Crucii

Paulin de Nola (secolul al IV-lea):
O sfântă Cruce, imensă bunătate a lui Dumnezeu! O sfântă Cruce, gloria cerului! O sfântă Cruce mântuire eternă a oamenilor! O sfântă Cruce, teroare a nelegiuiţilor, forţă a drepţilor, lumină a credincioşilor!
O sfântă Cruce care ai făcut ca Dumnezeu în carne să fie mântuirea pământului şi omul în ceruri să domnească alături de Dumnezeu. Prin tine a strălucit lumina adevărului şi a dispărut nelegiuirea întunericului.
Tu ai distrus păgânilor convertiţi zadarnicele temple, tu ai restabilit pacea, tu ai împăcat omul prin alianţa Domnului.
O sfântă Cruce, tu eşti scara prin care omul poate ajunge în ceruri. Fii mereu pentru noi, credincioşii tăi devotaţi, coloană şi ancoră pentru ca locuinţa noastră să rămână statornică şi corabia vieţii noastre sigură.
Pe cruce fixează-ţi credinţa! Din înaltul crucii ia coroana!