sâmbătă, 30 martie 2013

"Învierea Domnului" povestită altfel


Moartea s-a născut într-o zi strălucitoare. Cel puţin aşa îşi aduce ea aminte. A venit la viaţă într-o zi luminată de un foc mistuitor, un foc care a venit dintr-o sabie imensă deţinută de un înger. La început, Moartea s-a simţit ca o străină, plimbându-se încoace şi-ncolo, simţindu-se pierdută şi abandonată. Apoi a văzut o pasăre albă frumoasă. A mângâiat penele de pe spatele ei, şi de îndată ce le-a atins, pasărea a căzut la picioarele ei nemişcată şi rece. Acela a fost momentul când Moartea şi-a descoperit puterea ei teribilă.
Pe măsură ce anii se scurgeau spre eternitate, Moartea a călătorit, atingând un animal, un peşte, o floare... Şi toţi au căzut nemişcaţi în faţa ei. Dar a observat, la un moment dat, că sunt şi alte tipuri de creaturi, care aveau pe feţele lor reflectarea ciudată a chipului lui Dumnezeu. Această creatură era numită "om". Dar această ciudată creatură, omul, devenea, de asemenea, rece şi fără de viaţă atunci când Moartea o atingea.
În timp ce secolele se transformau în mii şi mii de ani, Moartea şi-a însuşit toate lucrurile vii. Ea a aflat că, dintre toate creaturile, fiinţele umane se temeau cel mai mult de ea. Fugeau de ea. Dar cu toate acestea îşi dădeau seama aceste creaturi că nimeni nu va scăpa de ea, că toţi vor sfârşi prin a fi înfrânţi de dânsa.
Într-o zi deci, obosită şi îngrijorată, Moartea s-a aşezat pe un deal sub trei cruci pe care trei bărbaţi urmau să fie executaţi. Nu se simţea în stare să atingă şi aceşti oameni. Era obosită, era singură...
Deodată a auzit o voce spunând: "Mi-e sete". A privit în sus şi privirea ei a întâlnit doi ochi pătrunzători. Din acei ochi ieşea o lumină caldă, strălucitoare, ceea ce nu mai experimentase până atunci. Imediat, ea s-a ridicat şi a mers doar la câţiva paşi distanţă de omul care atârna între celelalte două cruci. Ea ar fi vrut mai mult decât oricând să-l atingă cu dragoste şi respect, dar nu a îndrăznit să facă acest lucru. Apoi ochii lui au chemat-o printr-un mesaj fără cuvinte. Ea nu ştia cum s-a întâmplat acest lucru dar uşor ea a atins obrazul lui. El părea pentru o clipă că zâmbeşte doar pentru ea. Apoi, la fel ca şi toţi ceilalţi dinaintea lui, el şi-a închis ochii şi a devenit lipsit de viaţă şi rece.
Era ceva de neînţeles la mijloc. Într-un fel, ea îşi dădea seama că el era diferit faţă de toate celelalte creaturi. Deci, ea a zăbovit o vreme. Ea l-a văzut luat jos de pe cruce. I-a văzut mama ţinându-i trupul neînsufleţit. A văzut cum a fost transportat într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi, în timp ce soldaţii roteau piatra de la intrarea în peşteră, Moartea a intrat şi ea.
Ceea ce s-a petrecut apoi, nici o fiinţă umană nu va şti vreodată. Dar un lucru este cert. În duminica următoare, la două zile după ce a fost luat jos de pe cruce, câteva femei au venit la mormânt şi au constatat că acesta era gol. Moartea nu era acolo. Şi de atunci, din acea duminică minunată, toţi cei care priveau moartea cu ochii credinţei o vedeau diferit. Ei ştiau că Iubirea este viaţă iar Moartea este poarta către viaţa veşnică. Moartea s-a simţit atunci pentru prima dată şi definitiv învinsă.