marți, 1 mai 2012

Sfântul Iosif, mijlocitorul şi exemplul muncitorilor

Sfântul Iosif, patronul muncitorilor, să mijlocească de la Dumnezeu harul de a-i fi recunoscută muncii valoarea şi nobleţea sa, iar muncitorilor demnitatea şi respectul pe care nu-l pierd câştigându-şi pâinea "în sudoarea frunţii"! Sfântul Iosif să ne fie exemplu şi mijlocitor...
"Într-adevăr, deşi din familie regală, unit în căsătorie cu cea mai nobilă şi mai sfântă dintre femei, considerat tată al Fiului lui Dumnezeu, Iosif îşi petrece viaţa lucrând cu braţele şi câştigând prin muncă tot ce era de trebuinţă pentru întreţinerea familiei sale." (Papa Leon al XIII-lea în scrisoarea enciclică Revum novarum).
Rugăciune în cinstea sf. Iosif, Patronul muncitorilor
Sfinte Iosife, modelul tuturor celor care muncesc, dobândeşte-mi harul de a munci în spirit de pocăinţă, pentru ispăşirea nenumăratelor mele păcate; de a lucra conştiincios, punând datoria deasupra înclinaţiilor mele; de a lucra cu recunoştinţă şi bucurie, socotind o fericire posibilitatea de a întrebuinţa şi dezvolta prin muncă darurile primite de la Dumnezeu. 
Ajută-mă să lucrez ordonat, paşnic, cumpătat şi plin de răbdare, fără a mă trage înapoi în faţa oboselii şi a greutăţilor; să lucrez mai ales cu intenţie curată şi cu dăruire, gândindu-mă că în ceasul morţii va trebui să dau seamă de timpul pierdut, de talentele nefolosite şi de binele nefăcut. 
Deviza mea să fie: totul pentru Isus si Maria; totul să fie cât mai asemenea cu munca ta. Amin.