sâmbătă, 28 aprilie 2012

Vocaţiile – un dar pentru Biserică şi pentru lume

Mâine, 29 aprilie 2012, în duminica a IV-a din Timpul Pascal, Biserica Romano-Catolică celebrează a 49-a Zi Mondială de rugăciune pentru Vocaţii. Este o invitaţie puternică de a ne aminti în rugăciunile noastre de nevoia pe care o are Biserica de persoane care să i se consacre lui Cristos într-un mod deosebit. "Rugaţi pe Stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul tău" (Mt. 9,38).
Părinte Sfânt, priveşte spre această omenire a noastră, care face primii paşi pe drumul celui de-al treilea mileniu. Viaţa ei este încă puternic marcată de ură, de violenţă şi oprimare, dar foamea de dreptate, de adevăr şi de har îşi găsesc încă loc în inimile multora care aşteaptă să aduci mântuirea înfăptuită de tine prin Fiul tău, Isus. Avem nevoie de vestitori curajoşi ai Evangheliei, de slujitori generoşi ai omenirii suferinde. 
Te rugăm să-i trimiţi Bisericii tale preoţi sfinţi, care să sfinţească poporul tău cu instrumentele harului tău. Trimite consacraţi şi consacrate în număr mare, care să arate sfinţenia ta în mijlocul lumii. Trimite în via ta lucrători sfinţi, care să muncească cu înflăcărarea iubirii şi, împinşi de Duhul tău Sfânt, să poarte mântuirea lui Cristos până la marginile pământului. Amin. (Fer. Ioan Paul al II-lea)

Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a trimis cu această ocazie şi un mesaj către întreaga Biserică cu tema "Vocaţiile – dar al carităţii lui Dumnezeu".
Conţinutul mesajului Papei îl puteţi găsi pe situl www.ercis.ro!