sâmbătă, 25 februarie 2012

În Postul Mare să facem pocăință astfel...


Un program pentru Postul Mare scris de sora Beatrice (soră indiană).
În Postul Mare să facem pocăință astfel:
CU MINTEA: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…din tot cugetul tău” (Mt 22,37).
- CULTIVĂ gândul la Dumnezeu şi la bunătatea sa: Domnul să fie mai presus de oricine şi de orice în gândurile şi planurile tale.
- EVITĂ gânduri frivole şi rău voitoare faţă de fraţi.
******
CU OCHII: „Candela trupului tău este ochiul. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminos” (Mt 6,22).
- PRIVEŞTE lumea, lucrurile din jur, persoanele cu ochi limpezi şi buni.
- EVITĂ priviri mai puţin binevoitoare şi spectacole prea puţin edificatoare.

******
CU URECHILE: „O, Israele, de mi-ai da ascultare!”(Ps 81,9).
- ASCULTĂ cuvântul Domnului şi fratele care îţi cere ceva sau are nevoie să se destăinuiască pentru a se uşura.
- NU ASCULTA vorbe zadarnice, obscene sau insinuări răutăcioase.
******
CU GURA : „Effatà, deschide-te…” (Mc 7,34).
- DESCHIDE-TE la preamărirea lui Dumnezeu şi la rugăciunea personală, în familie şi în adunarea liturgică.
- EVITĂ să vorbeşti rău despre cine te face să suferi.
******
CU LIMBA: „Cât de dulce e pe limba mea cuvântul tău: mai dulce decât mierea în gura mea!” (Ps 118, 103).
- GUSTĂ cuvântul Domnului şi fii sobru în mâncare şi recunoscător lui Dumnezeu şi celor care au pregătit-o.
- MORTIFICĂ-TE puţin la mâncare şi băutură, la fumat şi la vizionarea de spectacole…Fă puţin „post televizual”.
******
CU MÂINILE: „Să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul” (1 In 3,18).
- AJUTĂ pe cine îţi cere o favoare, îndeplineşte-ţi munca în mod serios, ajută săracii după posibilităţile tale.
- EVITĂ lenea, pierderea de timp şi discuţiile inutile.
******
CU INIMA: “Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta…şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”(Mt 22, 37.39).
- DOVEDEŞTE-ŢI afecţiunea faţă de cine este aproape de tine, începând de la cei din casă…Răspunde ca Maria: “Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” (Lc 1,38). “Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămdăduirea ta se va grăbi” (Is 58,8).