luni, 27 februarie 2012

Nu e suficient să fugi de rău...


Da, aşa este, nu e suficient să fugi de rău… Şi nici măcar să nu faci răul nu este suficient! O spune foarte clar Isus în Evanghelia pe care Sfânta Biserică ne-o propune spre reflecţie astăzi. „Cei de la stânga”, care au auzit cuvintele de condamnare ale Fiului Omului, nu făcuseră nici un rău. Cel puţin aşa ne lasă Isus să înţelegem. „Plecaţi de la mine, blestemaţilor (…) căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat”.
Ce poruncă a lui Dumnezeu (din cele zece) au încălcat aceştia? Ce rău au făcut? Niciunul! Problema nu a fost că ar fi săvârşit răul, ci că nu au făcut binele. Iată ce contează. A nu face rău semenului tău nu este decât un minimum necesar, căruia orice om trebuie să i se supună în conştiinţă. Creştinul este chemat să facă mai mult: să iubească! În definitiv, “în amurgul vieţii noastre vom fi judecaţi despre iubire” (sf. Ioan al Crucii).

Iată şi textul Evangheliei de astăzi:
Matei 25,31-46
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: "Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine". Atunci cei drepţi vor răspunde: "Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?" Împăratul le va răspunde: "Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut". Apoi va spune celor din stânga: "Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat". Atunci îi vor răspunde şi ei: "Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?" El le va răspunde: "Vă spun adevărul: Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie numi-aţi făcut". Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică".